Ολοκληρώθηκαν με μεγάλη επιτυχία σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων της ΔΗ.Αν.Α

Posted in Ανακοινώσεις

 Pafos2019

Πραγματοποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχία σειρά Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων που διοργανώθηκαν από τη ΔΗ.Aν.A. Πάφου.

Η μαζική συμμετοχή των εκπαιδευτικών κατέδειξε την ανάγκη των εκπαιδευτικών για επιμόρφωση σε τέτοια θέματα και η θετική τους ανατροφοδότηση μετά τις τριες διαφορετικές εισηγήσεις απέδειξε την ποιότητα των σεμιναρίων.

Η μαζική προσέλευση των συναδέλφων επιβεβαιώνει από τη μια την ορθότητα της επιλογής του θέματος, και από την άλλη μαρτυρεί το γνήσιο ενδιαφέρον που επιδεικνύουν για διαρκεί επιμόρφωση.

Το γεγονός της επιτυχίας μας γεμίζει ικανοποίηση, αλλά την ίδια στιγμή μας δημιουργεί την υποχρέωση για συνέχιση της προσπάθειας για επιμόρφωση και αναβάθμιση του ακαδημαϊκού επιπέδου των συναδέλφων μας. Την ίδια στιγμή δηλώνουμε ότι, η προσπάθεια αυτή δεν αντικαθιστά με οποιοδήποτε τρόπο την υποχρέωση του Υπουργείου για μια ολοκληρωμένη και θεσμοθετημένη ενδο-υπηρεσιακή επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών, με συγκεκριμένο προγραμματισμό που να λαμβάνει υπόψη όλες τις ανάγκες και πραγματικότητες του εκπαιδευτικού μας συστήματος.

Με την ευκαιρία αυτή, η ΔΗ.Aν.A. ευχαριστεί τους συνέδρους, τον εκλεκτό εισηγητή και όσους εργάστηκαν για την επιτυχία των σεμιναρίων.