Ο κριτικός γραμματισμός μέσα από το γλωσσικό μάθημα, τη λογοτεχνία και το θέατρο

Posted in Συνέδρια

Συνέδριο με θέμα: "Ο Κριτικός Γραμματισμός μέσα από το γλωσσικό μάθημα, τη λογοτεχνία και το θέατρο"
Ημερομηνία: 18/2/2012
Χώρος: Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Αφίσα

Εισηγήσεις:

Γιώρος Δημοσθένους, Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού,
Χατζησαββίδης, Σ. Η παιδαγωγική του κριτικού γραμματισμού στο νέο πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος της νέας ελληνικής γλώσσας
Υλικό εργαστηρίου-Γλωσσικό Μάθημα
Πατήστε εδώ

Αθανασοπούλου, Α. Κριτικός γραμματισμός και λογοτεχνικό παιχνίδι: το νέο αναλυτικό πρόγραμμα λογοτεχνίας για τη δημοτική εκπαίδευση

Υλικό εργαστηρίου-Λογοτεχνία
Μέρος 1, Μέρος 2, Μέρος 3α, , Μέρος 4

Σωκράτους, Δ. Το θέατρο και το θεατρικό παιχνίδι ως εκπαιδευτικό πλαίσιο και εργαλείο για την ανάπτυξη του κριτικού γραμματισμού

Υλικό Εργαστηρίου-Θέατρο