Εκδηλώσεις Αφιερωμένες στην Κυπριακή Διάλεκτο

Posted in Εκδηλώσεις

Η ΔΗΚΙ διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία δύο εκδηλώσεις αφιερωμένες στην Κυπριακή Διάλεκτο

Θέμα:Η Κυπριακή Διάλεκτος: ο ρόλος της στο σχολείο
Ημερομηνία: 6/5/2010
Χώρος: Πύλη Αμμοχώστου, Λευκωσία

Θέμα:Η Κυπριακή Διάλεκτος και το Νέο Αναλυτικό του Γλωσσικού Μαθήματος
Ημερομηνία: 13/5/2010
Χώρος: ΣΠΕ Μόρφου, Λεμεσός

Αφίσα